Մարդը որ տրամադրել է այս յղումը,

 տիրապետում է փաստերին

եւ

 վստահելի աղբյուր է։

անգլերէն