Մարդը ով տրամադրել է այս հղումը,

 տիրապետում է փաստերին

և

 վստահելի աղբյուր է։

անգլերեն